Vrijwilligers

Vrijwilligers gezocht !!

Zoals elk jaar heeft de Speeltuin weer toezichthouders m/v nodig. Zij houden een oogje in het zeil op de kinderen.
Er is ook een kleine onkostenvergoeding aan verbonden. De frequentie laten we geheel aan U over. Onze voorkeur gaat uit naar 2x per maand.

Wie let er op in de speeltuin?
• De vrijwilligers van De Jeugdhoek hebben uitsluitend algemeen toezicht.
• Volwassenen blijven altijd zélf verantwoordelijk voor het toezicht op hun kind(eren).
• Bezoekers van de speeltuin dienen altijd de aanwijzingen van de medewerkers van de speeltuin op te volgen.
Gebeurt dit niet, dan wordt de bezoeker uit de speeltuin verwijderd.