Speeltuin de Jeugdhoek

Logo-speeltuin-de-jeugdhoek-rond-2

Speeltuinvereniging

De Jeugdhoek

Privacy Verklaring

Geachte relatie,
Speeltuin de Jeugdhoek respecteert de privacy van al haar relaties/bezoekers en draagt er zorg voor
dat aan ons verstrekte persoonlijke informatie vertrouwelijk en met zorg wordt behandeld.
Om dit gestalte te geven, is er een privacy beleid opgericht volgens de AVG wetgeving.
Deze nieuwe wet laat ons opnieuw kijken naar de beveiliging van persoonsgegevens en
verplicht ons tot het verkrijgen van toestemming ten aanzien van onze mailing/postverkeer.
Daarnaast zijn wij verplicht u te melden welke persoonlijke gegevens indien u lid bent, wij van
u in ons systeem bewaren. Hieronder vindt u deze in een overzicht:


1) Over welke persoonsgegevens beschikken wij?
• Naam
• NAW gegevens
• Namen van uw kinderen
• E-mail adres
• (Mobiele) Telefoonnummer


2) Hoe beheren wij uw persoonsgegevens?
• Uw persoonsgegevens zijn opgeslagen in ons digitale systeem in een zogenaamd adressen
bestand. Uiteraard met de nodige bescherming om indringers in ons systeem te weren.


3) Wie hebben toegang tot uw persoonsgegevens?
• Uw persoonsgegevens zijn toegankelijk voor 4 medewerkers van speeltuin de Jeugdhoek.


4) Waarom houden wij uw persoonsgegevens bij?
• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen onderhouden. Daarbij dient
u te denken aan:
• Verzenden van de contributie
• Telefonische contact bij ongevallen
• Activiteiten waarbij uw kinderen aanwezig zijn bv. Kampeerweekend.
• etc


5) Kunt u uw bewaarde persoonsgegevens opvragen/inzien?
• – U kunt op eenvoudige wijze bij ons vragen welke gegevens wij van u in beheer hebben. Een
mail of telefoontje is voldoende.


6) Kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen?
• U kunt op eenvoudige wijze uw persoonsgegevens laten verwijderen. Een telefoontje of mail
is voldoende. Uw mail kunt u richten aan info@speeltuindejeugdhoek.nl wij zullen er op
toezien dat uw gegevens worden verwijderd.


7) Wat vragen wij van u?
• Het team van speeltuin de Jeugdhoek vraagt u om toestemming de bij haar bekende
persoonsgegevens te mogen gebruiken voor het onderhouden van contact met u en/of
uw bedrijf. Als u toestemming verleent hoeft u niets te doen. Mocht u geen
toestemming verlenen stuur ons dan een email met het verzoek om uw
persoonsgegevens te verwijderen.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Speeltuin de Jeugdhoek
Schoolstraat 12 A
1831 CD Koedijk